Tema: Actualizare Legii Tinerilor din România

Număr de participanţi: 250 tineri participanţi şi 35 tineri organizatori

Denumire organizator: Federaţia „Forumul Tinerilor din România”

Finanțator (cazare și masă participanți): Ministerul Tineretului și Sportului din România

Succintă descriere proiect:

Consiliul Naţional al Tinerilor din România este un proiect ce işi doreşte să aducă pe agenda publică a entităţilor române (instituţii ale statului, ONG-uri, patronate, sindicate) viziunea tinerilor cu privire la Legea Tinerilor, tratând fiecare domeniu important din cadrul acestui act legislativ.

În cadrul proiectului, cei 250 de participanţi, vor sosi din toată ţara în Bucureşti, iar în primele 2 zile vor participa la o serie de pannel-uri de discuţie pe 5 teme, care vor fi moderate de persoane specializate în fiecare domeniu:

  1. Muncă şi antreprenoriat
  2. Participare şi voluntariat
  3. Sănătate, sport şi recreere
  4. Cultură şi educație
  5. Garantii pentru tineret si incluziunea sociala a grupurilor defavorizate (tinerii NEET)

După cele 2 zile de discutii, din cadrul fiecărui panel vor fi extrase o serie de recomandări care vor fi discutate în cadrul conferinţei plenare din data de 12 septembrie 2015, împreună cu persoanele publice invitate să fie speakeri. La final, adunarea plenara va adopta o rezoluţie cu 10 puncte care va fi ulterior diseminate în randul grupului ţintă şi al entităţilor interesate.

Elementul cheie al proiectului #CNTR2015 îl reprezintă aducerea împreună a 250 de tineri ce acționează ca mici lideri în comunitățile locale din care provin, fiecare cu o experiență diferită, dar cu dorința de a-și lăsa o amprentă pozitivă asupra societății Românești.

Obiective:

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Creșterea nivelului de conștientizare a 250 de tineri (participanți și organizatori) cu privire la importanța implicării în politicile publice din România din domeniul tineretului, pe parcursul desfășurarii proiectului.
  2. Promovarea cetățeniei active în rândul a 250 de tineri, pe parcursul derulării proiectului, în vederea stimulării democrației participative.
  3. Dezvoltarea nivelului de implicare în rândul organizațiilor societății civile participante la proiect în vederea promovării a cel puțin unei inițiative legislative sau a unui proiect cu impact național pe parcursul următorilor 2 ani.
  4. Redactarea de amendamente clare și fundamentate pentru actualizarea Legii Tinerilor din România

cntr

Grupul ţintă al proiectului îl reprezintă tinerii din România, cu vârsta cuprinsă între 14 – 35 ani. Acestui grup ţintă i se adresează şi comunitatea europeană, în strategia pe care a elaborat-o până în anul 2020 şi în care dedică un capitol şi situaţiei tinerilor. Astfel, în Youth on the Move din cadrul strategiei Europa 2020, se doreşte îmbunătăţirea nivelului de educaţie şi angajabilitate a tinerilor.

Prima ediție a Consiliului Național al Tinerilor din România a adus la București peste 400 de tineri ce au lucrat atunci pe 5 ateliere tematice și 10 workshopuri, redactând rezoluția de tineret 2014 promovată ulterior în rândul decidenților politici din România.