Grupul Național de Lucru

        Forumul Tinerilor din România  a fost selectat pentru a face parte din Grupul Național de Lucru privind Dialogul Structurat. Grupul este format din 5 organizații naționale de tineret și își desfășoară activitatea sub coordonarea Ministerului Tineretului și Sportului, în perioada iulie 2014 – decembrie 2015, în cadrul trioului Președințiilor Consiliului Uniunii Europene asigurat de Italia, Letonia și Luxemburg. Actualul trio şi-a stabilit drept prioritate “Împuternicirea tinerilor”, cu accent pus pe accesul tinerilor la drepturi şi sprijinirea participării acestora la viaţa democratică.

Membrii Grupului Naţional de Lucru trebuie:

  • Să acţioneze ca ambasadori ai Dialogului Structurat şi să se identifice cu procesul consultărilor la nivel naţional;
  • Să genereze un Plan de acţiuni pentru anul 2014 aferente activităţii de consultare şi de promovare a Dialogului Structurat în teritoriu;
  • Să aibă expertiză în problematica “împuternicirii tinerilor”;
  • Să fie capabili să stabilească legături de colaborare la nivel local şi regional;
  • Să asigure extinderea Dialogului Structurat la toate categoriile de tineri, în special cei care nu au participat încă la dezbateri;

 grupul national de lucru (1)