Ministerul Tineretului și Sportului înființează „peste noapte”
o structură națională de tineret pe care își propune să o controleze

 

Forumul Tinerilor din România condamnă atitudinea Ministerului Tineretului și Sportului (MTS) cu privire la modul de înființare a unui Consiliu Consultativ Național pentru Tineret (CCNT), lipsa de transparență publică și parti-pris-uri instituționale.

 

Pe 23 martie 2016, la orele 17:00, sub pretextul confirmării de participare la o ședință a Consiliului pe Probleme de Tineret, MTS a transmis, în anexa unui document atașat, un link către o adeziune online pentru alegerea membrilor CCNT, urmând ca organizațiile / structurile acceptate în cadrul CCNT-ului să primească un răspuns până la 24 martie 2016.

 

Astfel, în mai puțin de 24 de ore, MTS propune:

  • desființarea actualului Consiliul pe Probleme de Tineret (înființat în baza Ordinului de Ministru nr. 1152 / 30.10.2012) și
  • înființarea „pe picior” a unei structuri subordonată MTS, care în mod teoretic ar trebui să reprezinte tinerii și care, conform draft-ului transmis, include și alte instituții publice însă exclude spre exemplu federațiile naționale studențești.

 

Ca o dovadă a inconsistenței și neseriozității propunerii, documentul transmis contrazice inclusiv unele amendamente la Legea Tineretului propuse tot de către MTS. De exemplu:

  • „Membrii Consiliului Consultativ Național pentru Tineret pot fi reprezentanți ai: a) structurilor reprezentative de tineret la nivel național cu filiale sau organizații membre în cel puțin 15 județe ale țării. (…)” spre deosebire de Consiliul Consultativ Naţional pentru Tineret este deschis / dedicat: Structurilor reprezentative de tineret la nivel național cu filiale sau organizații membre în cel puțin 10 județe ale țării. (…)”;
  • „CCNTul  va   funcționa   în   baza   unui   Regulament   de Organizare și Funcționare în conformitate cu principiile drepturilor omului, statului de drept și ale democrației. Raporturile dintre membrii CCNT au la bază principiile autonomiei, legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii.” spre deosebire de „Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CCNT se regăseşte în Anexă, parte integrantă din prezentul ordin” (nota bene: Ordinul Ministrului Tineretului şi Sportului).

 

Forumul Tinerilor din România solicită MTS stoparea demersului și realizarea de consultări cu structurile neguvernamentale naționale de tineret într-un mod care să permită dialogul structurat, nu unul simulat cu care ne-am obișnuit. Considerăm necesară la nivel național coagularea mișcării de tineret într-o structură comună neguvernamentală cât mai reprezentativă, independentă, eficientă din punct de vedere organizațional și funcțional, fără scop patrimonial, democratică, coordonată/condusă exclusiv de tineri pentru tineri, care să devină partenerul de dialog în raport cu autorităţile şi instituţiile administraţiei publice și alte structuri naţionale sau internaţionale în ceea ce privește elaborarea, implementarea și evaluarea politicilor care au un impact direct asupra tinerilor din România, căreia Guvernul să îi pună la dispoziție un sediu și un nivel minim de fonduri necesare funcționării.

 

Din păcate, la nivelul MTS, din decembrie 2015 până în prezent constatăm sub-bugetarea domeniului tineret și o lipsă de politici, proiecte și programe de tineret, care ne îngrijorează!

 

Nu subestimăm importanța postării de mesaje din partea MTS pe rețeaua de socializare Facebook, însă considerăm că nu trebuie să se limiteze la acestea. Rolul acestei autorități publice este mult mai mare în condițiile în care spre exemplu:

  • rata șomajului în rândul tinerilor este de aproximativ 20% (în trim. III 2015, cf. INS);
  • 51,5% dintre tinerii din România (cu precădere cei sub 18 ani) trăiesc sub pragul sărăciei;
  • o proporție covârștitoare a tinerilor (95%) nu fac parte dintr-un ONG / nu participă activ la viața democratică a comunităților în care trăiesc;
  • o treime dintre tineri nu fac sport niciodată.

 

 

Forumul Tinerilor din România reprezintă platforma națională neguvernamentală, apartidică, non-profit, în domeniul tineretului, ce reunește 165 de organizații din întreaga țară. 

 

Viziunea Forumului este o lume în care tinerii își pot atinge întregul potențial, iar prin organizațiile neguvernamentale încurajăm, susținem și reprezentăm tinerii din România.

Share the Post