Caravana Națională a Dialogului Structurat cu TINErii

Caravana Națională a Dialogului Structurat cu TINErii

Forumul Tinerilor din România a fost selectat pentru a face parte din Grupul Național de
Lucru privind Dialogul Structurat. Grupul își desfășoară activitatea sub coordonarea
Ministerului Tineretului și Sportului, în perioada iulie 2014 – decembrie 2015, în cadrul
trioului Președințiilor Consiliului Uniunii Europene asigurat de Italia, Letonia și Luxemburg.
Actualul trio şi-a stabilit drept prioritate “Împuternicirea tinerilor”, cu accent pus pe accesul
tinerilor la drepturi şi sprijinirea participării acestora la viaţa democratică și politică.

Share the Post