Concept

1 (1)
Forumul Tinerilor din România (www.forumul-tinerilor.ro) , membru al Grupului Național de Lucru privind Dialogul Structurat cu TINErii, anunţă existenţa unei Reţele Naţionale de Ambasadori ai Dialogului Structurat, alcătuită din tineri cu vârste între 14 şi 35 de ani. Grupul Național de Lucru își desfășoară activitatea sub coordonarea Ministerului Tineretului și Sportului, în perioada iulie 2014 – decembrie 2015, în cadrul trioului Președințiilor Consiliului Uniunii Europene asigurat de Italia, Letonia și Luxemburg. Actualul trio şi-a stabilit drept prioritate “Împuternicirea tinerilor”, cu accent pus pe accesul tinerilor la drepturi şi sprijinirea participării acestora la viaţa democratică.

În acest sens, Forumul Tinerilor din România va organiza numeroase dezbateri cu tinerii, în diverse județe ale țării, pentru a afla problemele reale ale acestora și pentru a centraliza soluțiile și opiniile pe care tinerii le au cu privire la subiectele date. Pentru îndeplinirea acestei misiuni, Forumul lucrează cu echipa națională de Ambasadori ai Dialogului Structurat cu TINErii, extinsă în peste 80% dintre județele României.

Ideea Forumului Tinerilor din România de a crea și coordona o Rețea Națională a Ambasadorilor Dialogului Structurat cu TINErii este prima și singura inițiativă de aceste tip din țara noastră, fiind selectat astfel un grup național de tineri, cu reprezentativitate în toate județele României. Rețeaua este spațiul perfect pentru promovarea responsabilității sociale, a cetățeniei active, a oportunităților de dezvoltare și a implementării de proiecte în parteneriat.

Punctual, rolul fiecărui Ambasador este de a organiza cel puțin o consultare cu tinerii, la nivel local în județul său, în rural și în urban și de a transmite la nivel național probleme identificate și soluțiile propuse. Ambasadorii trebuie să acționeze la nivel local cu scopul de afla ideile și sugestiile tinerilor și nu pentru a le reprezenta oficial interesele în fața autorităților sau pentru a le rezolva problemele. Dialogul Structurat este un prim pas al rezolvării unei probleme, comunicarea plecând de la nivel local, ajungând la nivel central și apoi revenind la nivel local prin intermediul acțiunilor concrete și al politicilor implementate la nivel național sau european.